Beroepskrachten

samenLEREN

In 3 stappen MantelzorgWijzer

Basiscursus wijkgericht of incompany

Kun je wel wat kennis en kunde  gebruiken in de omgang met mantelzorgers? Of heb je behoefte aan het ophalen van kennis die is weggezakt? Samen met andere beroepskrachten uit je wijk of organisatie neem je deel aan een basiscursus.

Je leert over achtergronden, over de rollen van de mantelzorger, signalering op overbelasting, meetinstrumenten, risicofactoren en risicogroepen en effectief communiceren.

Deze cursus is interessant voor verpleegkundigen,  verzorgenden, praktijkondersteuners, doktersassistentes, sociaal werkers, sociaal makelaars, casemanagers dementie.

Expertisetraining

In deze training wordt ingegaan op één thema. Bijvoorbeeld respijtzorg, de jonge mantelzorger, de allochtone mantelzorger. Afhankelijk van de vraag kan een training worden samengesteld.

Dialoogsessie

In dialoog met mantelzorgers ontstaat begrip voor elkaars positie. Op interactieve wijze leren beroepskrachten van mantelzorgers en andersom.

samenHELPEN

Als de zorgvrager de zorg vooral met zijn netwerk organiseert, is jouw zorg als beroepskracht aanvullend. Hoe sluit je aan, hoe doen je collega’s dit, wat heeft de mantelzorger nodig?

MantelzorgWerkplaats geeft begeleiding bij intervisie, casuïstiekoverleg, mdo, zorgplanbespreking en beleidsvoorbereidende besprekingen.

 

samenWERKEN

Incompany

Op de juiste wijze communiceren is voor de beroepskracht steeds belangrijker in het samenspel  tussen verzorgde en mantelzorger. Zowel thuis als in de instelling. Cliëntenraden en familieraden krijgen een groter aandeel in beleidsvorming. Hoe is het om in de schoenen van de ander te staan?

Met training, dialoogsessies en beleidsadvies leren we van elkaar. Op aanvraag is een aanbod af te stemmen.

samenKOMEN

De stem van de mantelzorger

De ervaringen van de mantelzorger zijn voor beleidsmakers en beroepskrachten vaak een eye-opener. Als geen ander kan de mantelzorger zijn publiek raken met een uit het hart gegrepen verhaal. Deze mantelzorgers zijn als het ware ambassadeurs en vertolken de stem van vele andere mantelzorgers.

Presentatie, workshop, seminar

De MantelzorgWerkplaats kan voor beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties eenmalige of een reeks van samenkomsten organiseren. Neem contact op voor meer informatie.

Wil je op de hoogte blijven van actuele informatie? Stuur dan onderstaand formulier in.