Niet uitsluiten, maar aansluiten!

Er zijn mantelzorgers die het lastig vinden om hulp te vragen. Als ze de juiste hulp al kunnen vinden… Ook zijn er mantelzorgers die zich ongemakkelijk voelen bij het naar voren brengen van hun eigen belang. Daarnaast zijn er belangrijke verwijzers die het lastig vinden om bij mantelzorgers door te vragen en te snel genoegen nemen met een antwoord. Gevolg is dat het beschikbare aanbod dan grotendeels onbenut blijft of niet toereikend is. Zowel voor voorzieningen die de draaglast verminderen als instrumenten die de draagkracht van mantelzorgers vergroten.

Hoe kunnen we effectiever mantelzorgers ondersteunen? Door hen al vroeg voor te bereiden op hun huidige en toekomstige taken. Relevante informatie over te dragen, nuttige vaardigheden aan te leren, zich bewust te laten worden van de rol die zij zich eigen zullen maken. Hen helpen met beslissingen over het delen of uitbesteden van taken.

Het is hard nodig dat alle beroepskrachten in de zorgreis van de mantelzorger hiervan doordrongen zijn en hiernaar handelen. Dus de wmo consulent, de ciz-medewerker, de huisarts en de poh-er, de sociaal werker, de specialist, de thuiszorgmedewerker zijn allen op hun werkgebied belangrijk voor het versterken van de mantelzorger.

In het ene geval komt dat neer op een belangstellende vraag hoe het gaat  of is het een instructief gesprek. Bij een ander is aanmoediging nodig, of een verdiepend gesprek over beweegredenen en het gezamenlijke verleden. Zo moeilijk is het niet, en zoveel tijd kost dit ook niet!  Aangevuld met kennis over de sociale kaart kunnen we aansluiten en erkennen we mantelzorgers in hun kennis en vaardigheden!

Mantelzorgers zelf kunnen zich goed voorbereiden en zich beter bekwamen in hun vaardigheden. Door alleen of met anderen een (online) cursus te doen. Bijvoorbeeld bij de Mantelzorgwerkplaats! Zo bouwen we met elkaar aan een ondersteuningsstructuur die het vooral mogelijk moet maken om veilig en adequaat mantelzorg te blijven verlenen!