Keigoed

WalkTalk met De Kei

Eindelijk was het zover! Een luchtige Walk&Talk met mantelzorgers van een partner met NAH.

Deze groep kent elkaar al jaren en heeft al veel lief en leed gedeeld. Al is de groep inmiddels geslonken zij komt nog steeds maandelijks bij elkaar want hoe verschillend de mantelzorgers ook zijn, zij herkennen zichzelf in de ander. Dat behoeft geen uitleg, begrip is er toch wel.

Na jaren van intensieve zorg zeggen mantelzorgers vaak dat zij de energie niet meer hebben nog leuke activiteiten te organiseren. “En mijn partner dan?”, “Er moet al zoveel”,  “Het kost mij al mijn kracht om de gewone dagelijkse dingen voor elkaar te krijgen”….

Hoe weinig er nodig was om deze groep in de benen te krijgen bewijzen de foto’s. Met minimale middelen, een beetje creativiteit en goed weer zorgden we voor een maximale opbrengst!