Algemene informatie, opdrachtgevers en bedrijfsgegevens

even voorstellen…

Mijn naam is Pien Krolis, initiatiefnemer van de MantelzorgWerkplaats en gestart in januari 2018.

In 1990 ben ik begonnen als activiteitenbegeleider bij psychogeriatrische bewoners in verpleeghuis “De Bieslandhof” in Delft, tegenwoordig onderdeel van Pieter van Foreest. Uitgaan van de mogelijkheden van bewoners, in plaats van de gebreken opheffen, dat was het motto. Activiteiten op allerlei levensgebieden werden ondernomen met patiënten, familie en vrijwilligers.  Validation werd geïntroduceerd  en de medisch georiënteerde zorg maakte langzaamaan plaats voor meer belevingsgerichte zorg.

Bij psychogeriatrisch verpleeghuis “Zonnehoeve” in Hilversum, nu Hilverzorg, ben ik zeven jaar werkzaam geweest als hoofd activiteitenbegeleiding en vrijwilligerswerk. Hier woonden bewoners en hun levenswijze kon zoveel mogelijk voortgezet worden. Belevingsgerichte zorg en een zinvolle dagbesteding waren in die tijd belangrijk pijlers in de zorg.

In 2000 maakte ik de overstap om meer betrokken te zijn bij het ontstaan van het dementieproces. Ik werd coördinator van de Bezoekdienst bij Stichting Stade in Utrecht, een vrijwilligersdienst voor inwoners met een chronische ziekte, waaronder dementie. Tegelijk met de komst van het Alzheimercafé, waarvan ik een aantal jaren coördinator was, werd de noodzaak van erkenning voor de mantelzorger steeds evidenter.

Vervolgens kreeg ik de gelegenheid om in 2007 een steunpunt mantelzorg op te zetten bij de Stichting Welzijn Ouderen Soest. Ook de vrijwillige thuishulp werd uitgebreid met een bezoekservice voor vervangende mantelzorg voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Vanaf 2009 ben ik als consulent werkzaam geweest bij het steunpunt mantelzorg bij U Centraal in Utrecht. In die tijd werd de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geïntroduceerd wat voor zorgvragers en mantelzorgers grote veranderingen met zich mee bracht. Inmiddels is de participerende burger een wezenlijk onderdeel van rijks- en gemeentelijk beleid. Sinds de komst van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en wijk- en buurtteams in 2015 is de rol van de mantelzorger nog belangrijker.

Bij de MantelzorgWerkplaats vinden mantelzorgers en beroepskrachten elkaar. Door vanuit elkaars perspectief te kijken, elkaars taal te spreken, leren zij van elkaar en ontstaan er betere (werk)relaties.

In de loop van de jaren heb ik ervaring opgedaan in individuele- en groepsactivering, coördinatie vrijwilligerswerk en het ontwikkelen en aanbieden van trainingsmodules. Een aantal thema’s loopt als een rode draad door mijn loopbaan: dagbesteding, dementie, niet-aangeboren hersenletsel, familie, mantelzorg, ontspoorde mantelzorg.

Kenmerkend in de opdrachten die ik uitvoer zijn de vier B’s: Bevlogenheid, bekwaamheid, bereidheid en beschikbaarheid.

Gelukkig kan ik in mijn aanpak een beroep doen op een ruim netwerk van deskundige mantelzorgers, vrijwilligers en  beroepskrachten.

opdrachtgevers

Vanaf april 2019  voortzetting van het project Samen dementievriendelijk Soest voor Ketenzorg Dementie Baarn/Soest.

I.v.m. Coronamaatregelen beëindigd per april 2020.

 

Vanaf juli 2019 tot juni 2020 project harmonisering mantelzorg in Vijfheerenlanden

 

 

Van februari 2019 tot juni 2020 Adviseur Mantelzorg bij Stichting SamenDoen in Vijfheerenlanden

November 2019 AntoniusAcademie in Utrecht; Minicollege Mantelzorg voor het programma Ouderenzorg aan verpleegkundigen intra- en extramuraal

 

Februari 2019 AntoniusAcademie in Utrecht; Minicollege Mantelzorg aan verpleegkundigen intra- en extramuraal

Van september 2018 t/m februari 2019 coördinator Mantelzorg Vianen

 

 

Van augustus 2018  t/m januari 2019 coördinator OdenseActief! bij het Odensehuis Culemborg

 

 

Juni 2018 Hogeschool Utrecht, Bewegingsstudies, gastles samenwerken met mantelzorgers

 

 

 

 

Vanaf april 2018 Ketenzorg Dementie Baarn-Soest, dementievriendelijke samenleving

 

Maart 2018 Nederlandse Vereniging van Doktersassistentes, presentatie ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg

 

 

verantwoording

De website en de dienstverlening van de Mantelzorgwerkplaats worden aangeboden aan allen die in hun dagelijks bestaan of in hun werk met mantelzorg te maken hebben.

Opdrachten van particulieren, steunpunten mantelzorg, stichtingen en verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, (beroeps)onderwijsinstellingen en gemeenten worden zorgvuldig uitgevoerd. Vraag naar de algemene voorwaarden.

verbetering

In samenwerking met mantelzorgers, beroepskrachten en andere belanghebbenden wordt de dienstverlening voortdurend vernieuwd.

Gebruikers van de website en deelnemers aan activiteiten worden aangemoedigd om verbeteringen door te geven.

Als beheerder van deze website is MantelzorgWerkplaats niet verantwoordelijk voor informatie waarnaar wordt gelinkt of doorverwezen.

betrouwbaarheid

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt eisen aan beheer en verwerking van persoonsgegevens. Voor zover van toepassing worden deze opgevolgd.

Contactgegevens zijn vertrouwelijk en worden bewaard volgens de richtlijnen die de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) stelt. In het document ‘Maatregelen in het kader van AVG door MantelzorgWerkplaats’ is dit vastgelegd.

Gebruikers van de chatfunctie kunnen er op vertrouwen dat hun gegevens  worden verstuurd via een beveiligde verbinding en niet worden bewaard.

mantelzorgwerkplaats

info@mantelzorgwerkplaats.nl

06-51 00 33 21

beschikbaarheid

maandag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

avonduren: op aanvraag

zaterdag en zondag: op aanvraag

bedrijfsgegevens

KvK: 70229228

BTW-id: NL001668654B18

Bank: NL34INGB0005349734

Lidmaatschap Mantelzorg NL (voorheen Mezzo)

Ingeschreven in Register Sociaal Werk